12. Pochodne instrumenty finansowe

NotaStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Aktywa długoterminowe
Instrumenty zabezpieczające 190 342
Instrumenty handlowe i wbudowane 24 15
Razem aktywa długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 214 357
Aktywa krótkoterminowe
Instrumenty zabezpieczające 243 472
Instrumenty handlowe i wbudowane 10 4
Instrumenty pierwotnie zabezpieczające wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń 24 -
Razem aktywa krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 277 476
Razem aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 491 833
Zobowiązania długoterminowe
Instrumenty zabezpieczające 122 15
Instrumenty handlowe i wbudowane 1 2
Razem zobowiązania długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 123 17
Zobowiązania krótkoterminowe
Instrumenty zabezpieczające 10 3
Instrumenty handlowe i wbudowane 26 4
Instrumenty pierwotnie zabezpieczające wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń 1 -
Razem zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 37 7
Razem zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 160 24
Pochodne instrumenty finansowe netto aktywa/(zobowiązania) 31.1 331 809
w tym:
Pochodne instrumenty finansowe-walutowe netto 55 538
Pochodne instrumenty finansowe-metale netto 244 255
Wbudowane instrumenty pochodne 32 16