27. Koszty świadczeń pracowniczych

NotaZa okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Koszty wynagrodzeń 3 442 3 509
Koszty ubezpieczeń społecznych 1 182 1 179
Koszty przyszłych świadczeń 80 14
Ogółem 26 4 704 4 702