30. Koszty finansowe

Za okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Koszty odsetek 123 101
Straty/(zyski) z tytułu różnic kursowych z wyceny finansowania zewnętrznego 126 (26)
Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżania czasu
uregulowania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta)
41 42
Zmiany wysokości pozostałych zobowiązań wynikające z przybliżenia czasu
uregulowania zobowiązań (efekt odwracania dyskonta)
8 (1)
Pozostałe koszty finansowe 28 21
Ogółem 326 137