33. Udział w stratach jednostek wycenianych metodą praw własności