35. Pozostałe podatki i opłaty

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane wszystkie rodzaje podatków z tytułu wydobycia, którymi obciążona jest Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

35.1. Podatek z tytułu wydobycia niektórych kopalin

ObszarNazwa podatku
z tytułu wydobycia kopalin obowiązującego
w danym kraju

od 01.01.14
do 31.12.14

od 01.01.13
do 31.12.13
Podstawa kalkulacji podatkuStawka podatku obowiązująca
w danym kraju
Prezentacja
w pozycji skonsolidowanego sprawozdania
z zysków lub strat
Polska Podatek od wydobycia niektórych kopalin, z tego: 1 520 1 856 średnioważona stawka podatku obliczona dla każdego okresu sprawozdawczego* Podatki i opłaty
w kosztach według rodzaju zaprezentowanych
w nocie 26
- miedź 1 218 1 444 ilość miedzi zawartej
w wyprodukowanym koncentracie,
wyrażona w tonach
- srebro 302 412 ilość srebra zawartego
w wyprodukowanym koncentracie, wyrażona w kilogramach
USA (Nevada) Nevada Net proceeds tax - 6 dochód do opodatkowania osiągnięty w stanie Nevada 5% Podatek dochodowy
Kanada (Ontario) Ontario Mining tax - 11 dochód do opodatkowania osiągnięty
w prowincji Ontario
10% Podatek dochodowy

*zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

35.2. Pozostałe podatki i opłaty według lokalizacji

 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014PolskaUSAKanadaChileOgółem
Podstawowa opłata za wydobycie kopalin 103 -  1 -  104
Podatek akcyzowy 52 - - -  52
Podatek od nieruchomości 165 6 3 -  174
Opłaty z tytułu ochrony środowiska  35 - - -  35
Koszty umorzenia uprawnień do emisji CO2 4 - - -  4
Podatek Vat niepodlegający odliczeniu 11 - - -  11
Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 14 - - -  14
Opłaty PFRON 21 - - -  21
Inne podatki i opłaty  41 32 - -  73
Razem  446  38  4 -  488

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013PolskaUSAKanadaChileOgółem
Podstawowa opłata za wydobycie kopalin 100 - - - 100
Podatek akcyzowy 53 - - - 53
Podatek od nieruchomości 160 6 3 - 169
Opłaty z tytułu ochrony środowiska 35 1 - - 36
Koszty umorzenia uprawnień do emisji CO2 34 - - 1 35
Podatek Vat niepodlegający odliczeniu 9 - - - 9
Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 13 - - - 13
Opłaty PFRON 21 - - - 21
Inne podatki i opłaty 19 50 - - 69
Razem 444 57 3 1 505