36. Zysk przypadajÄ…cy na jednÄ… akcjÄ™

Za okres
od 01.01.14
do 31.12.14
od 01.01.13
do 31.12.13
Zysk z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 450 3 035
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln) 200 200
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję) 12,25 15,18