37. Dywidendy wypłacone

Wszystkie akcje Jednostki Dominującej są akcjami zwykłymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2013, na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za rok obrotowy 2013 przeznaczono kwotę 1 000 mln zł, co stanowi 5 zł na jedną akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 8 lipca 2014 r., a wypłatę dywidendy w dwóch ratach: 18 sierpnia 2014 r. - kwota 2,50 zł na akcję,  i 18 listopada 2014 r. - kwota 2,50 PLN na akcję.

Wszystkie akcje Jednostki Dominującej są akcjami zwykłymi.

W roku 2013 zgodnie z Uchwałą Nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2012, na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za rok obrotowy 2012 przeznaczono kwotę 1 960 mln zł, co stanowiło 9,8 zł na jedną akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 12 lipca 2013 r.

Termin wypłaty dywidendy:

  • I raty na dzień 14 sierpnia 2013 r. - kwoty 4,90 zł na akcję
  • II raty na dzień 14 listopada 2013 r. – kwoty 4,90 zł na akcję