4. Skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - jednostki zależne

Procentowy udział Grupy na dzień
Nazwa jednostkiSiedzibaPrzedmiot działalności31 grudnia 201431 grudnia 2013
"BIOWIND" sp. z o.o. w likwidacji Lubin wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej 100 100
BIPROMET S.A. Katowice projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne; wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna; wynajem nieruchomości 66 66
Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Katowice wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacyjnych - 47,41
CBJ sp. z o.o. Lubin badania i analizy fizyko-chemiczne; pomiary imisji i emisji; badania przemysłowe 100 100
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. Wrocław skup i sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego, metali kolorowych i stali stopowych, sprzedaż wyrobów hutniczych i zbrojeń budowlanych, recykling odpadów 99,54 98,64
CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o. Wrocław działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, usługami budowlanymi, projektowymi, finansowymi 100 -
Ecoren DKE sp. z o.o. w likwidacji Polkowice przyjmowanie odpadów komunalnych - 100
"Energetyka" sp. z o.o. Lubin wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej; gospodarka wodno-ściekowa 100 100
Fermat 1 S.á r. l. Luksemburg zakładanie, rozwój, zarządzanie lub sprawowanie kontroli nad innymi spółkami w ramach struktury holdingowej utworzonej w celu nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD. 100 100
Fermat 2 S.á r. l. Luksemburg zakładanie, rozwój, zarządzanie lub sprawowanie kontroli nad innymi spółkami w ramach struktury holdingowej utworzonej w celu nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD. 100 100
Fermat 3 S.á r. l. Luksemburg zakładanie, rozwój, zarządzanie lub sprawowanie kontroli nad innymi spółkami w ramach struktury holdingowej utworzonej w celu nabycia KGHM INTERNATIONAL LTD. 100 100
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. Wrocław działalność finansowa, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, doradztwo związane z zarządzaniem 100 100
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A. Wrocław działalność finansowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa różnych towarów i produktów 100 100
INOVA Spółka z o.o. Lubin badania i kontrola maszyn, prace badawczo-rozwojowe 100 100
INTERFERIE S.A. Lubin turystyka, hotelarstwo, działalność sanatoryjna 67,71 67,71
Interferie Medical SPA Sp. z o.o. Lubin hotelarstwo, wypoczynek, rehabilitacja, turystyka zdrowotna, wellness 89,46 89,46
KGHM AJAX MINING INC. Vancouver eksploatacja rudy miedzi i złota 80 80
KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR Wrocław działalność badawczo-rozwojowa 100 100
CUPRUM DEVELOPMENT sp. z o.o. Wrocław działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, usługami budowlanymi, projektowymi, finansowymi 100 -
KGHM Ecoren S.A. Lubin produkcja nadrenianu amonu oraz kruszyw budowlanych; sprzedaż surowca do produkcji ścierniwa; przerób i odzysk metali z rud, surowców mineralnych i odpadów przemysłowych - 100
KGHM Kupfer AG Berlin poszukiwanie i rozpoznanie złóż miedzi i innych metali w Europie 100 100

Procentowy udział Grupy na dzień
Nazwa jednostkiSiedzibaPrzedmiot działalności31 grudnia 201431 grudnia 2013
KGHM I FIZAN Wrocław lokowanie aktywów w ramach Portfela Aktywów Niepublicznych oraz Portfela Aktywów Publicznych 100 100
KGHM III FIZAN Wrocław lokowanie aktywów w ramach Portfela Aktywów Niepublicznych oraz Portfela Aktywów Publicznych 100 100
KGHM IV FIZAN Wrocław lokowanie aktywów w ramach Portfela Aktywów Niepublicznych oraz Portfela Aktywów Publicznych 100 100
KGHM V FIZAN Wrocław lokowanie aktywów w ramach Portfela Aktywów Niepublicznych oraz Portfela Aktywów Publicznych 100 100
KGHM Kupferhandelsges. m.b.H.i.L Wiedeń handel miedzią - 100
KGHM LETIA S.A. Legnica promowanie innowacyjności; transfer technologii; działalność parku technologicznego; sprzedaż i wynajem nieruchomości 84,93 88,58
KGHM Metraco S.A. Legnica sprzedaż hurtowa złomów i odpadów, ołowiu, metali kolorowych, wyrobów chemicznych i soli; usługi spedycyjne 100 100
KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO., LTD. Shanghai sprzedaż hurtowa, import, export produktów i wyrobów miedzianych/krzemowych, chemicznych, sprzętu mechanicznego i elektrycznego, materiałów biurowych, świadczenie usług konsultingu handlowego 100 100
KGHM TFI S.A. Wrocław tworzenie i zarządzanie funduszami oraz zarządzanie portfelami instrumentów finansowych 100 100
KGHM ZANAM Sp. z o.o. (wcześniej DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o.) Polkowice remonty i budowa maszyn 100 100
"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. Lubin szpitalnictwo; praktyka lekarska; działalność związana z ochroną zdrowia; medycyna pracy 100 100
NITROERG S.A. Bieruń produkcja materiałów wybuchowych i środków inicjujących stosowanych w górnictwie 85 85
NITROERG SERWIS Sp. z o.o. (wcześniej BAZALT-NITRON Sp. z o.o.) Wilków sprzedaż i transport środków strzałowych, wykonywanie prac wiertniczych i strzałowych 85 85
PeBeKa S.A. Lubin budownictwo górnicze, podziemne, budowa tuneli 100 100
PB Katowice S.A. w likwidacji Katowice budowa kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych 58,14 58,14
PHP "MERCUS" Polkowice handel, produkcja wiązek przewodów elektrycznych 100 100
sp. z o.o.
PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. Lubin handel detaliczny artykułami spożywczymi, gastronomia 100 100
Sugarloaf Ranches Ltd. Vancouver działalność rolnicza 100* 100*

 * rzeczywisty udział Grupy

Procentowy udział Grupy na dzień
Nazwa jednostkiSiedzibaPrzedmiot działalności31 grudnia 201431 grudnia 2013
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. Polkowice zarządzanie infrastrukturą kolejową 100 100
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Lubin usługi transportowe kolejowe i drogowe; handel produktami naftowymi 100 100
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. Wrocław działalność holdingów finansowych, finansowa działalność usługowa, obrót i obsługa rynku nieruchomości 100 100
Polska Grupa Uzdrowisk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Warszawa działalność finansowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa różnych towarów i produktów 100 100
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU Jelenia Góra działalność uzdrowiskowa 97,87 92,66
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU Polanica Zdrój działalność uzdrowiskowa, produkcja i sprzedaż wody mineralnej 99,31 92,57
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. Połczyn Zdrój działalność uzdrowiskowa 98,42 91,38
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU Świeradów Zdrój działalność uzdrowiskowa 98,65 87,74
WFP Hefra SA Warszawa produkcja i sprzedaż nakryć stołowych nierdzewnych, posrebrzanych, srebrnych, z tworzyw sztucznych i ceramiki 100 98,5
Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A. Gliwice produkcja metali nieżelaznych, wyrobów z metali nieżelaznych, sprzedaż usług 84,96 84,96
WPEC w Legnicy S.A. Legnica wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej 85,2 85,2
Zagłębie Lubin S.A. Lubin prowadzenie sekcji piłki nożnej i organizacja zawodów sportowych 100 100
0929260 B.C U.L.C. Vancouver zarządzanie lub sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.
KGHM INTERNATIONAL LTD. Vancouver zakładanie, rozwój, zarządzanie lub sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Malmbjerg Molybdenum A/S Grenlandia prowadzenie i rozwój projektu Malmbjerg w zakresie wydobycia molibdenu 100 100
International Molybdenum Plc Wielka Brytania działalność finansowa 100 100
KGHMI (Barbados) Holdings Ltd. Barbados zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Quadra FNX Chile (Barbados) Ltd. Barbados zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Quadra FNX Holdings Chile Limitada Chile zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Quadra FNX SG (Barbados) Ltd. Barbados zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Aguas de la Sierra Limitada Chile posiadanie i operowanie prawami do wody w Chile 100 100

Procentowy udział Grupy na dzień
Nazwa jednostkiSiedzibaPrzedmiot działalności31 grudnia 201431 grudnia 2013
Quadra FNX FFI Ltd. Barbados działalność finansowa 100 100
Robinson Holdings (USA) Ltd. Nevada, USA usługi techniczne i zarządcze dla jednostek zależnych w USA 100 100
Wendover Bulk Transhipment Company Nevada, USA usługi przeładunku dla kopalni Robinson 100 100
Robinson Nevada Mining Company Nevada, USA kopalnictwo rud miedzi, produkcja i sprzedaż miedzi 100 100
Carlota Holdings Company Arizona, USA zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Carlota Copper Company Arizona, USA ługowanie rud miedzi, produkcja i sprzedaż miedzi 100 100
FNX Mining Company Inc. Ontario, Kanada kopalnictwo rud miedzi i niklu, produkcja i sprzedaż miedzi i niklu, rozwój projektu Victoria 100 100
DMC Mining Services Ltd. Ontario, Kanada kontraktacja usług górniczych 100 100
Quadra FNX Holdings Partnership Kolumbia Brytyjska, Kanada zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Raise Boring Mining Services, S.A. de C.V. Meksyk kontraktacja usług górniczych 100 100
FNX Mining Company USA Inc. USA zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
DMC Mining Services Corporation USA kontraktacja usług górniczych 100 100
Centenario Holdings Ltd. Brytyjskie Wyspy Dziewicze zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Pan de Azucar (BVI) Ltd. Brytyjskie Wyspy Dziewicze zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami - 100
Minera Carrizalillo Limitada Chile zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Volcanes (BVI) Ltd. Brytyjskie Wyspy Dziewicze zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami - 100
Mineria y Exploraciones KGHM International SpA Chile świadczenie usług eksploracyjnych dla projektu Sierra Gorda oraz kopalni Franke 100 100
Frankie (BVI) Ltd. Brytyjskie Wyspy Dziewicze zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100
Sociedad Contractual Minera Franke Chile ługowanie rud miedzi, produkcja i sprzedaż miedzi 100 100
Centenario Copper (BVI) Ltd. Brytyjskie Wyspy Dziewicze działalność finansowa - 100
0899196 B.C. Ltd. Kolumbia Brytyjska, Kanada zarządzanie i sprawowanie kontroli nad innymi spółkami 100 100

Istotne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w okresie sprawozdawczym

Połączenie jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą

W dniu 21 stycznia 2014 r. Walne Zgromadzenie KGHM Metraco S.A. oraz Walne Zgromadzenie KGHM Ecoren S.A. podjęły decyzje o połączeniu spółek poprzez przejęcie spółki KGHM Ecoren S.A. przez spółkę KGHM Metraco S.A. W obu spółkach 100% właścicielem na moment podjęcia decyzji o połączeniu była spółka KGHM Polska Miedź S.A. W dniu 31 stycznia 2014 r. został dokonany wpis o połączeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po połączeniu 100% właścicielem KGHM Metraco S.A. pozostaje KGHM Polska Miedź S.A., który objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym KGHM Metraco S.A. pokrywając je wniesieniem majątku KGHM Ecoren S.A. Z dniem połączenia KGHM Metraco S.A rozpoczęła kontynuowanie działalności prowadzonej dotychczas przez KGHM Ecoren S.A. Z uwagi na charakter przeprowadzonej transakcji (połączenie jednostek znajdujących się pod współną kontrolą) nie miała ona istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r.

W dniu 22 stycznia 2014 r. nastąpiło połączenie podmiotów zależnych Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL  LTD. Pan de Azucar (BVI) Ltd., Centenario Copper (BVI) Ltd., Volcanes (BVI) Ltd. i przejęcie ich przez Centenario Holdings Ltd. Działania te zostały podjęte w celu uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. poprzez rozwiązanie podmiotów zależnych, których działalność nie jest związana z podstawową działalnością operacyjną KGHM INTERNATIONAL LTD. Transakcja ta nie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wykup akcji pracowniczych
W roku 2014 Grupa Kapitałowa dokonała wykupu akcji/udziałów pracowniczych jednostek zależnych:

  • Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, stanowiących 6,74% udziału w kapitale podstawowym spółki,
  • Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., stanowiących 7,04% udziału w kapitale podstawowym spółki,
  • Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU, stanowiących 5,21% udziału w kapitale podstawowym spółki,
  • Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU, stanowiących 10,91% udziału w kapitale podstawowym spółki,
  • CENTROZŁOM WROCŁAW S.A., stanowiących 0,9% udziału w kapitale podstawowym spółki,


Łączna wartość nabytych akcji wyniosła 15 mln zł i została rozliczona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako zmniejszenie zobowiązań z tytułu opcji sprzedaży akcji pracowniczych.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia kapitału udziałowców niekontrolujących w wysokości 21 mln zł poprzez rozliczenie kapitału z wyceny opcji sprzedaży akcji pracowniczych w wysokości 21 mln zł (kapitału powstałego z początkowego ujęcia zobowiązania z tytułu opcji sprzedaży prezentowanego w ramach pozycji zysków zatrzymanych).

Nabycie akcji/udziałów stanowi realizację zobowiązania z tytułu złożonej nieodwołalnej oferty nabycia, w ramach umowy sprzedaży przez Skarb Państwa, wszystkich pozostałych akcji nabytych przez pracowników w procesie prywatyzacji w/w spółek.

Pozostałe zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w roku 2014 były nieistotne w ujęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Istotne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wykup akcji pracowniczych

W roku 2013 KGHM Ecoren S.A. dokonał wykupu akcji pracowniczych w ilości 1 500 590 sztuk akcji stanowiących 13,64% udziału w kapitale własnym spółki zależnej CENTROZŁOM WROCŁAW S.A., zgodnie z zapisami odpłatnego zbycia akcji zawartych pomiędzy KGHM Ecoren S.A. a akcjonariuszami mniejszościowymi CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.

Łączna wartość nabytych akcji wynosi 27 mln zł i została rozliczona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako zmniejszenie zobowiązań z tytułu opcji sprzedaży akcji pracowniczych. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupa Kapitałowa posiadała 98,64% udziału w kapitale podstawowym spółki CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.

Nabycie akcji/udziałów stanowi realizację zobowiązania z tytułu złożonej nieodwołalnej oferty nabycia, w ramach umowy sprzedaży przez Skarb Państwa, wszystkich pozostałych akcji nabytych przez pracowników w procesie prywatyzacji w/w spółek.


Objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

W roku 2013 KGHM Polska Miedź S.A. objęła  certyfikaty inwestycyjne funduszy:

  • KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (KGHM I FIZAN), w dniu 9 września oraz 20 grudnia 2013 r., w ilości 696 sztuk w cenie 10 629,40 zł oraz w ilości 2 225 sztuk w cenie 9 886,71 zł za jeden certyfikat, opłacone wkładem pieniężnym łącznie w kwocie 29 mln zł.
  • KGHM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (KGHM II FIZAN), w dniu 19 kwietnia 2013 r. w ilości 4 970 sztuk w cenie 8,5 tys. zł za jeden certyfikat opłacone wkładem pieniężnym w kwocie 42,2 mln zł.
  • KGHM V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (KGHM V FIZAN), w dniu 3 czerwca 2013 r. w ilości 4 210 sztuk w cenie 10 tys. zł za jeden certyfikat opłacone wkładem pieniężnym w kwocie 42,1 mln zł.

Organem zarządzającym Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych KGHM jest KGHM TFI S.A. – jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A. Udział Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w kapitale funduszy inwestycyjnych wynosi 100%. Celem inwestycyjnym Funduszu KGHM V FIZAN jest nabywanie lokat kapitałowych w atrakcyjnych branżach (poza lokatami nabywanymi w ramach pozostałych funduszy zarządzanych przez KGHM TFI S.A.), dających synergię dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w oparciu o korzyści wynikające z dywersyfikacji działalności.

Powyższe transakcje nie miały istotnego wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Likwidacja KGHM II FIZAN

W dniu 18 czerwca 2013 r. Zgromadzenie Inwestorów KGHM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (KGHM II FIZAN), podjęło uchwałę o rozwiązaniu funduszu. Wniosek o likwidację KGHM II FIZAN został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 19 czerwca 2013 r. Likwidatorem KGHM II FIZAN było KGHM TFI S.A.

Transakcja ta nie miała istotnego wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Pozostałe zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w roku 2013 były nieistotne w ujęciu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.