FILARY NASZEJ STRATEGII

DZIAŁALNOŚĆ OPIERAMY NA TRZECH FILARACH

Filar I
Rozwój bazy zasobowej
Filar II
Rozwój
aktywów
FILAR III
Produkcja

ROZWÓJ BAZY ZASOBOWEJ

Zrównoważona Strategia pozyskiwania nowych zasobów zakłada:

  • pozyskanie nowych zasobów poprzez działalność na rynku M&A (z ang. Mergers & Aquisitions) i związane z tym przejęcia podmiotów górniczych, posiadających aktywa o atrakcyjnych ekonomicznie zasobach geologicznych,
  • rozpoznawanie obszarów bezpośrednio przylegających do produkujących aktywów w celu przedłużenia okresu eksploatacji.

I filar naszej strategii

Zobacz więcej >

ROZWÓJ AKTYWÓW

senza-titolo-1_0.png

II filar naszej strategii

Zobacz więcej >

Produkcja

Trzecim filarem Strategii 2015-2020 jest zapewnienie stabilnej produkcji

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Wzrost mocy wytwórczych
Obniżenie
kosztów
Implementacja nowoczesnych technologii
Poprawienie bezpieczeństwa
pracy

Zobacz więcej >

Strategie wspomagające

Trzy filary nowej Strategii KGHM oparte są o cztery strategie wspomagające. Są to:

  • strategia globalnej organizacji i rozwoju kompetencji,
  • strategia finansowa,
  • strategia społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • strategia energetyczna.

Strategie wspomagające

Zobacz więcej >

Wyzwania

Globalna rywalizacja o zasoby stanowi jedno z największych wyzwań zewnętrznych. Jedną z odpowiedzi na nie są prace nad uzyskaniem przewagi konkurencyjnej - intensyfikacja prac badawczych i rozwojowych.

JASNA IDENTYFIKACJA WYZWAŃ

Spółka definiuje wyzwania wewnętrzne oraz zewnętrzne.
Pamiętając o naszych pracownikach, podejmujemy działania prowadzące do wyraźnej poprawy wskaźników bezpieczeństwa pracy.

Zobacz więcej >