Filar I. Rozwój bazy zasobowej

Poprzez rozwój bazy zasobowej działalność KGHM będzie stale dywersyfikowana – zarówno geograficznie, jak i pod kątem wydobywania i produkcji innych niż miedź i srebro surowców. 

Dostęp do zasobów geologicznych jest dla KGHM podstawowym elementem budowy przewagi konkurencyjnej. Determinuje on również możliwość wieloletniego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W zgodzie ze standardami rynkowymi, w swojej Strategii na najbliższe lata KGHM planuje zastępowanie każdej wydobytej tony miedzi trzema tonami zasobów tego metalu. Współczynnik ten umożliwi KGHM zabezpieczenie długookresowych perspektyw działalności.

Produkcja oraz udokumentowane rezerwy 23 największych miedziowych firm górniczych (w mln ton)

Zrównoważona Strategia pozyskiwania nowych zasobów zakłada:

  • pozyskanie nowych zasobów poprzez działalność na rynku M&A (z ang. Mergers & Aquisitions) i związane z tym przejęcia podmiotów górniczych, posiadających aktywa o atrakcyjnych ekonomicznie zasobach geologicznych,
  • rozpoznawanie obszarów bezpośrednio przylegających do produkujących aktywów w celu przedłużenia okresu eksploatacji.

Pozyskiwanie zasobów przez 23 największe miedziowe firmy górnicze

Działalność eksploracyjna KGHM skoncentrowana jest na obecnych obszarach działalności Spółki oraz na terenach stabilnych geopolitycznie i przyjaznych górnictwu. Spółka poszukuje projektów wydobywczych mieszczących się w pierwszej połowie globalnej krzywej kosztowej, co umożliwi poprawę konkurencyjności dzięki obniżaniu średnioważonego kosztu produkcji miedzi. Niezmienne pozostają surowe kryteria oceny potencjalnych projektów zasobowych.

Poprzez rozwój bazy zasobowej działalność KGHM będzie stale dywersyfikowana – zarówno geograficznie, jak i pod kątem wydobywania i produkcji innych niż miedź i srebro surowców. 

Kryteria oceny nowych projektów zasobowych