Filar II. Rozwój aktywów

27 miliardów zł – to kwota, którą w kolejnych sześciu latach KGHM planuje przeznaczyć na inwestycje w rozwój posiadanych aktywów. Będzie to największa kampania inwestycyjna w historii KGHM. Ponad połowa tej kwoty zostanie wydana w Polsce.

Charakterystyka programu inwestycyjnego

W drugim filarze nowej Strategii kluczowy jest proces zarządzania inwestycjami oraz realizowanie ich w zamierzonym czasie i budżecie.

Rozwój aktywów to przede wszystkim doprowadzenie do fazy produkcyjnej projektów zasobowych w kraju i za granicą oraz inwestycje w modernizację głównego ciągu technologicznego.

W Polsce głównym projektem rozwojowym jest udostępnienie złoża w obszarze Głogów Głęboki-Przemysłowy, który umożliwi utrzymanie produkcji polskich kopalń na dotychczasowym poziomie w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Za granicą program inwestycyjny prowadzony będzie w Kanadzie i w Chile. Na kontynencie północnoamerykańskim zbudowana zostanie głębinowa kopalnia miedzi, niklu i platynowców Victoria. Środki zostaną też przeznaczone na rozwój odkrywkowej kopalni miedzi i złota Ajax. W Chile uruchomiona zostanie II faza kopalni Sierra Gorda oraz projekt przerobu rudy tlenkowej.

W ramach modernizacji głównego ciągu technologicznego planuje się ukończenie programów mechanicznego urabiania złóż, programu modernizacji hutnictwa oraz programu zagospodarowania odpadów.

Planowany rozwój nowych technologii

Planowany rozwój nowych technologii

KGHM chce być globalnym liderem w obszarze innowacji górniczych. 

Realizacja projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i organizacyjnych zostanie ujednolicona. Dzięki budowie Globalnego Centrum Kompetencji te same standardy obowiązywać będą w Polsce i poza granicami kraju. Opracowywanie nowych technologii i przełomowych innowacji oraz transfer tej wiedzy do procesów produkcyjnych będzie bardziej skuteczne i efektywne dzięki budowie Globalnego Centrum Wiedzy oraz wdrożeniu globalnego modelu zarządzania innowacjami, zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną.

Aspiracją KGHM jest model innowacji „Technolog” – skupienie się na optymalizacji oraz ciągłym doskonaleniu przez innowacje.

Schemat podejścia

Model innowacji w KGHM Polska Miedź S.A.