Filar III. Produkcja

Trzecim filarem Strategii 2015-2020 jest zapewnienie stabilnej produkcji dzięki:

  • wzrostowi mocy wytwórczych
  • obniżeniu kosztów
  • implementacji nowoczesnych technologii
  • poprawie bezpieczeństwa pracy

Wzrost mocy wytwórczych przewidziany jest zarówno pod, jak i nad ziemią, tak w kraju, jak i za granicą.

W Polsce wzrost produkcji w zakładach górniczych doprowadzić ma do osiągnięcia i utrzymania 32 mln ton wagi suchej rocznego wydobycia urobku. Rozbudowane zostanie Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, gdzie powstanie tzw. Kwatera Południowa. Ponadto, huty wprowadzają nowy asortyment odpowiadający potrzebom rynku.

Za granicą wzrost mocy wytwórczych to przede wszystkim osiągnięcie pełnej mocy produkcyjnej pierwszej fazy projektu Sierra Gorda. W drugiej połowie 2015 roku kopalnia osiągnie poziom 110 tys. ton przerobu rudy dziennie. W ramach nowej Strategii Spółka planuje rozpocząć drugą fazę projektu (osiągnięcie przerobu co najmniej 190 tys. ton rudy dziennie) oraz uruchomić przerób rudy tlenkowej z kopalni. Działania przyczynią się do zwiększenia efektywności oraz zwiększenia produkcji miedzi z kopalni.

Dzięki Sierra Gorda KGHM będzie też jednym z wiodących światowych producentów molibdenu. Planowana produkcja to ponad 11 tys. ton rocznie.

Molibden został odkryty w XVIII wieku i ma wiele zastosowań. Użyty w stopie stali powoduje jego wzmocnienie, wzrost temperatury topnienia i ma działalnie antykorozyjne. Stopy te stosowane są w lotnictwie, petrochemii, transporcie oraz przy budowie rurociągów. Molibden wykorzystuje się również w branży chemicznej jako dodatek do smarów, materiał ognioodporny lub pigment do farb. Metal używany jest również w multiwitaminach, które wykorzystywane są jako codzienny suplement diety – ludzkie ciało zawiera około 0,07 miligrama molibdenu na kilogram masy.

Kamienie milowe do 2020 roku

Kamienie milowe do 2020 roku

Optymalizacja kosztów

Nowa Strategia przewiduje obniżenie kosztów produkcji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Zakłada się redukcję rzędu 10 procent do 2020 roku.

Koszty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Mniejsze koszty i lepsza efektywność będą efektem szeregu zaplanowanych działań strategicznych, z których najważniejsze to:

  • optymalizacja gospodarowania maszynami dołowymi i redukcja ich liczby
  • optymalizacja gospodarki remontowej poprzez wdrożenie narzędzi informatycznych do śledzenia zużycia technicznego maszyn i urządzeń wraz z kosztami ich utrzymania
  • automatyzacja ciągów produkcyjnych
  • produkcja wysokiej jakości koncentratu przy maksymalizacji uzysku miedzi i metali towarzyszących
  • program oszczędności energii w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

PROGRAM POPRAWY BHP

Bezpieczeństwo pracowników było i jest nadrzędną wartością w KGHM. To jeden z podstawowych elementów działań związanych z produkcją górniczą, a Strategia 2015-2020 określa szereg działań systemowych dążących do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach Grupy. W planach jest zmniejszenie w KGHM do 2020 roku wskaźnika liczby wypadków na milion przepracowanych godzin z obecnej wartości 10,35 do 5,4. W dłuższej perspektywie KGHM jako cel stawia sobie osiągnięcie wskaźnika LTIFR na poziomie 0.

INTELIGENTNA KOPALNIA

Bezpieczeństwo pracowników i wzrost wydajności wydobycia poprawią też najnowocześniejsze technologie. Kluczowa jest tu automatyzacja i robotyzacja procesów, która pozwoli ograniczyć udział pracowników w najniebezpieczniejszych etapach ciągu technologicznego w kopalniach. Jednym z projektów, który realizuje KGHM jest „Inteligentna kopalnia”. Po realizacji projektu – w planach jest to rok 2045 - niebezpieczną pracę będzie wykonywała maszyna sterowana przez pracownika przebywającego w bezpiecznym miejscu na powierzchni. Prace nad tym i innymi innowacyjnymi rozwiązaniami trwają i są współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.