Strategia biznesowa 2015-2020

Podstawowym celem nowej perspektywy strategicznej jest osiągnięcie łącznie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej oraz kontynuacja stałej poprawy efektywności prowadzonej działalności wydobywczej.

Ciągły rozwój, a także wcześniejsze zrealizowanie kluczowych projektów dotychczasowej Strategii sprawiły, że w styczniu 2015 roku zatwierdzono nową Strategię na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. Dotychczasowa międzynarodowa ekspansja pozwoliła Spółce dołączyć do globalnych producentów miedzi i osiągnąć poziom produkcji miedzi ekwiwalentnej na poziomie 661 tysięcy ton rocznie.

Dalszy rozwój technologii oraz optymalne zarządzanie aktywami umożliwi KGHM zajęcie miejsca wśród siedmiu największych producentów miedzi na świecie. Tym samym KGHM konsekwentnie będzie budować długoterminową wartość dla akcjonariuszy.

Podstawowym celem nowej perspektywy strategicznej jest osiągnięcie łącznie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej oraz kontynuacja stałej poprawy efektywności prowadzonej działalności wydobywczej.

Aby osiągnąć cel KGHM zrealizuje największy program inwestycyjny w historii Spółki i największą kampanię eksploracyjną w historii Polski. Spółka stanie się też globalnym liderem w obszarze bezpieczeństwa i innowacji górniczych, wdrażając projekt inteligentnej kopalni. Nowa strategia oparta jest na trzech głównych filarach.

Filary Strategii KGHM na lata 2015-2020

Filary Strategii KGHM na lata 2015-2020

Cele strategiczne:

  • Osiągnięcie ponad 1 mln ton produkcji miedzi ekwiwalentnej
  • Obniżenie kosztu wydobycia C1 o 10 procent
  • Wzrost EBITDAlexicon.png spółki o 70 procent
  • Współczynnik zastąpienia miedzi 3:1
  • Realizacja planu inwestycyjnego o wartości 27 mld zł 
  • Utrzymanie wskaźnika Net Debt – EBIDTA na poziomie 1-2