RODZAJE RYZYKA

Grupa Kapitałowa rozpoznaje trzy najważniejsze obszary ryzyka

Podsumowanie

ryzyko
RYNKOWE
ryzyko
KREDYTOWE
ryzyko
PŁYNNOŚCI

Zobacz więcej >

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź

  • W ramach zatwierdzonej w 2013 roku Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej.
  • O efektywność procesów zarządzania ryzykiem dba Zarząd i Rada Nadzorcza KGHM. Zarząd przyjmuje raz na kwartał Raport z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Dokument jest następnie przekazywany do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Zobacz więcej >